O nás

 

Radi by sme vám niekoľkými myšlienkami predstavili našu spoločnosť, naše poslanie a plány.

Naše Inteligentné preklady vznikli v roku 2012 s cieľom pomôcť firmám, inštitúciám, orgánom štátnej správy i jednotlivcom v tom, aby ich písané, tlačené a online texty boli náležite preložené a zároveň reprezentovali úroveň materinského jazyka čitateľov.

Čím viac sme sa zahĺbili do odvetvia prekladateľstva, tým viac pretrvávajúcich úskalí a možných rizík sme spozorovali. Z toho dôvodu sme si zadefinovali náš hlavný cieľ: zvýšiť štandard prekladov doma na Slovensku i za jeho hranicami.

Rýchlo sme zistili, že náš cieľ oceňujú aj partneri. Začali nás odporúčať svojim partnerom, zaujímali sa o čoraz viac jazykov a o preklady z rôznych odvetví.

V snahe poskytovať partnerom čoraz vyšší štandard v čo najvyššom počte jazykov sveta sme nadviazali spoluprácu s kolegami z rôznych krajín, špecialistami na rôzne odvetvia. Absolvovali sme obrovské množstvo školení i vzdelávacie pobyty vo viacerých krajinách.

Našou kľúčovou aktivitou sa tak stalo vypracovanie gramaticky aj štylisticky adekvátne preložených textov

so starostlivo vybranými odbornými termínmi, so zodpovedajúcim dôrazom a slovosledom a so zachovaným významom pôvodného textu, ktorý môžu navyše upresniť korektori hovoriaci materinským jazykom vašich zákazníkov. Prihliadame na vývoj informačno-komunikačných technológií a tiež na širšie využitie internetu pri zverejňovaní prekladaných textov.

Výsledkom našej tvrdej práce sú INTELIGENTNÉ PREKLADY, na ktoré čitatelia, prirodzene, reagujú ochotnejšie.

 

Medzi naše plány patrí ďalej rozvíjať naše preklady a zabezpečiť ich v čo najväčšom počte svetových jazykov pre klientov doma aj v ďalších krajinách sveta.

Takto uskutočňujeme naše poslanie a prijímame väčšiu zodpovednosť za inteligentné preklady, vďaka ktorým jednotlivci, inštitúcie a firmy lepšie komunikujú s celým svetom.

Veríme, že vás budeme môcť privítať medzi našimi partnermi, ktorí nám pomáhajú napĺňať naše poslanie!

Tešia sa na vás

Ing. Melinda Marcziová

riaditeľka

Mgr. Karolína Kráľovičová

projektová manažérka a

interná prekladateľka

Oslovte zákazníkov po celom svete!

Získajte inteligentné preklady do materinského jazyka zákazníkov a expandujte!

 

 

Ochrana osobných údajov

Právne upozornenie

Obchodné podmienky

                                                                             

 
Kontakt:
 
Bridge Intelligent Translations s.r.o.
Mesačná 15, 821 02 Bratislava
E-mail: info@inteligentnepreklady.eu
Tel.: +421-907-330-356
Využívame právne služby: 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o., www.4justice.sk,
účtovnícke služby: SINERSA s.r.o., www.sinersa.sk online faktúry: www.faktury-online.com

Copyright © 2017 Bridge Intelligent Translations s.r.o., Všetky práva vyhradené.