Právne upozornenie

Webovú stránku www.inteligentnepreklady.eu vlastní a prevádzkuje spoločnosť Bridge Intelligent Translations s.r.o., so sídlom Svätovojtešská 19, 831 03 Bratislava, IČO: 50 169 441, DIČ: 2120218001, v zastúpení: Ing. Melinda Marcziová, +421 907 330 356. 

 

Celý obsah webovej stránky podlieha ochrane autorských práv. Spoločnosť Bridge Intelligent Translations s.r.o. si vyhradzuje všetky práva na kopírovanie a distribúciu ktorejkoľvek obsahovej časti svojich webových stránok a na elektronické uchovávanie a spracovanie zverejnených údajov.

Každé autorské dielo zverejnené na webových stránkach Bridge Intelligent Translations s.r.o. (video, fotografia, zvuk, tabuľka, grafika, článok a textový obsah) resp. ich usporiadanie je predmetom ochrany autorských práv. Ich použitie v akejkoľvek forme, kopírovanie alebo sprístupnenie druhým osobám je možné iba s výslovným písomným súhlasom Bridge Intelligent Translations s.r.o.

Bridge Intelligent Translations s.r.o. vykoná všetko pre to, aby informácie zverejnené na webových stránkach boli presné, čerstvé a úplné. Zároveň si vyhradzuje právo na vykonanie zmien, úprav a opráv bez predbežného oznámenia, ďalej na to, aby informácie sčasti alebo celkom zmenila, odstránila alebo pridala nové časti.

Tieto podmienky sú platné od 1. 1. 2017

 

Ochrana osobných údajov

Právne upozornenie

Obchodné podmienky

                                                                             

 
Kontakt:
 
Bridge Intelligent Translations s.r.o.
Mesačná 15, 821 02 Bratislava
E-mail: info@inteligentnepreklady.eu
Tel.: +421-907-330-356
Využívame právne služby: 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o., www.4justice.sk,
účtovnícke služby: SINERSA s.r.o., www.sinersa.sk online faktúry: www.faktury-online.com

Copyright © 2017 Bridge Intelligent Translations s.r.o., Všetky práva vyhradené.