Prehľad služieb

Jazyky

Oblasti našej špecializácie

bežný preklad,

odborný preklad,

úradný preklad,

jazyková korektúra, odborná korektúra, korektúra rodeným hovoriacim, tzv. „native speakerom“,

spracovanie textu do editovateľnej formy,

tlmočenie konzekutívne

a simultánne

obchod, právo, úrady, technika, stavebníctvo, medicína, farmácia, kozmetika, cestovný ruch, informatika, financie, účtovníctvo, dane,

verejné obstarávania,

podnikateľská literatúra

Služby

angličtina, arabčina, bieloruština, bulharčina,

čeština, čínština, dánčina. 

estónčina, fínčina,

francúzština, gréčtina,

holandčina, chorvátčina, japončina, litovčina, lotyština, maďarčina, nemčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina, taliančina, turečtina, ukrajinčina ...

Služby

Bežný preklad si objednajte v prípade textu s minimálnym počtom odborných výrazov. Slúži na informatívne účely pre objednávateľa.

Odborný preklad žiadajte v prípade textu obsahujúceho odborné výrazy charakteristické pre určité odvetvie hospodárstva: ekonomická činnosť (bankovníctvo, poisťovníctvo, hospodárstvo a obchod), právo, medicína, technika (stavebníctvo, strojárenstvo, automobilový priemysel, elektrotechnika, informačné technológie), cestovný ruch a iné.

Zaraďujeme sem nasledujúce dokumenty:

  • všeobecné obchodné podmienky, zmluvy, obchodná korešpondencia

  • podkladové dokumentácie k verejným obstarávaniam, úradné dokumenty, podnikateľské plány

  • návody a príručky, certifikáty kvality

  • produktové katalógy, letáky, cenníky, reklamy, etikety

  • webové stránky, e-shopy, softvéry

  • titulky k videám a iné.

Objednajte si úradný preklad (inými slovami overený preklad, súdny preklad a pod.) a uspejte v konaniach pred orgánmi štátnej správy. Tento preklad sa vyhotovuje v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, pričom úradný prekladateľ je menovaný príslušným krajským súdom a je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Overený preklad je neoddeliteľne zviazaný s prekladaným dokumentom, a preto má výlučne papierovú podobu.

Získajte korektúru jazykovú (kontrola gramatickej správnosti, odstránenie prípadných chýb a preklepov), štylistickú (úprava slov vo vetách alebo celých viet) a odbornú (kontrola použitých výrazov špecifických pre daný odbor a jednotnosti používania týchto výrazov) pre ešte vyšší štandard Vašich textov, a keď si chcete byť absolútne istí, tak aj kontrolu rodeným hovoriacim (native speakerom).

Spracovanie textu do editovateľnej formy – ak máte k dispozícii text vo formáte, ktorý neumožňuje do neho zasahovať (napr. pdf, scan, obrázok a pod.), radi Vám text spracujeme do editovateľného súboru, čím ho vlastne pripravíme prekladateľovi. Túto službu si často pochvaľujú grafici a informatici, ktorí s prekladom ďalej pracujú.

Tlmočenie je ústne sprostredkovanie jazykovej komunikácie kompetentným tlmočníkom v danej jazykovej kombinácii. Prebiehať môže konzekutívne (následne) alebo simultánne (súčasne s prejavom). Objednajte si tlmočenie, ktoré najviac prispeje k dosiahnutiu Vašich cieľov. 

 

Ochrana osobných údajov

Právne upozornenie

Obchodné podmienky

                                                                             

 
Kontakt:
 
Bridge Intelligent Translations s.r.o.
Mesačná 15, 821 02 Bratislava
E-mail: info@inteligentnepreklady.eu
Tel.: +421-907-330-356
Využívame právne služby: 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o., www.4justice.sk,
účtovnícke služby: SINERSA s.r.o., www.sinersa.sk online faktúry: www.faktury-online.com

Copyright © 2017 Bridge Intelligent Translations s.r.o., Všetky práva vyhradené.