Výber referencií od našich partnerov

„Preklady sú dodané včas a v požadovanej kvalite.

To je pre mňa dôležité, a preto s Vami rád spolupracujem.”

Mgr. Patrik Škulavík, riaditeľ Fontionnel&Co s.r.o.,

zadávateľ prekladov na webové stránky

Mgr. Patrik Škulavík

„Prekladateľské služby Bridge Intelligent Translations s.r.o. využívame

už dávnejšie, a to k našej plnej spokojnosti. Osobitne ďakujem

za výbornú úroveň prekladu náročného odborného textu

z medicínskeho prostredia. Bez komplimentov, veľmi si vážim ochotu,

úslužnosť a dochvíľnosť poskytovateľa, menovite slečny Melindy Marcziovej.

Služby Bridge Inteligent Translations určite budem vrelo odporúčať svojim priateľom.”

Dr. Peter Paulický, CSc., riaditeľ LEMOVO s.r.o., 

zadávateľ odborných prekladov

„Ďakujem Melinde za poskytovanie rýchlej a presnej služby prekladov

do maďarského jazyka. Pomohla mi uvedomiť si, že presný preklad

do materinského jazyka zákazníka je veľmi dôležitý aspekt v každej

podnikateľskej aktivite a vytvára profesionálny imidž.”

Ing. Dušan Baranec, výkonný riaditeľ Normex s.r.o.,  

zadávateľ prekladov na webové stránky a prekladov softvéru

Ing. Dušan Baranec

„Ďakujem pekne za ozaj profi preklad. Myslíme si, že krátky text dokážeme

bez problémov preložiť. Keď som následne preklad porovnal s týmto skutočne

profi prekladom, zistil som, že prekladať nie je vôbec jednoduché.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem.”

Tibor Béres – zadávateľ prekladov z oblasti stavebníctva

„Melinde patrí veľká vďaka za jej vysoko zodpovednú a obetavú prácu!

Pri preklade mojej knihy bolo pre mňa veľmi dôležité to, aby bol

preklad s ňou obsahovo zhodný a aby vyjadril presne tie myšlienky,

ktoré chcem čitateľovi odovzdať. Počas dvoch desaťročí mojej kariéry

je to prvá prekladateľka, ktorá prevzala plnú zodpovednosť za svoju prácu.

Veľmi, veľmi jej ďakujem!”

László Dévényi,  zakladateľ Vzdelávacieho centra MLM akadémia

zadávateľ prekladu odbornej knihy

Eva Komárová

„Ďakujem za korektúry textov letákov pre dodávanie našich služieb.

Dozvedela som sa, aké  je nesmierne dôležité zvoliť si správne slová.

Vďaka tomu moji klienti lepšie porozumeli tomu, o aké služby a ucelené

programy sa môžu u mňa uchádzať. Presne to sa aj stalo.

Získala som lepšie výsledky.

Odporúčam všetkým, ktorí hľadajú profesionalitu, precíznosť

a nadštandadrné služby, aby si vybrali Inteligentné preklady.”

Eva Komárová, výkonná riaditeľka HARMONY STYLE s.r.o.,

zadávateľka korektúr a marketingových prekladov

„Po dlhom hľadaní a po niekoľkých neúspešných pokusoch

sme nakoniec našli prekladateľskú agentúru ​Inteligentné preklady™.
V našom prípade ide o jednu z najzložitejších úloh

(o odborný preklad právneho dokumentu z cudzieho jazyka

do cudzieho jazyka), pričom nesmierne dôležitá

je odbornosť vykonanej práce a jej kvalita.
Nepresný preklad by nielenže naštrbil vytvorený pozitívny

obraz o našej spoločnosti, ale mohol by mať za následok

aj vysoké sumy odškodnenia. Je nám potešením,

že sme našli spoľahlivého partnera.
S Melindou Marcziovou je spolupráca od začiatku výborná,

maximálne sme spokojní aj s termínmi a cenami.”
Gábor Balatoni, obchodný riaditeľ, kartelKAMIONOV.sk

„V júli 2018 sme organizovali medzinárodnú trojdňovú udalosť pre 200 ľudí. Vďaka Bridge Intelligent Translations s.r.o. sme mali zabezpečenú zvukovú techniku pre tlmočenie do 7 jazykov. Okrem iného, 3 pani tlmočníčky nám prekladali.  Veľká vďaka patrí pani Melinde Marcziovej, ktorá nám všetko sprostredkovala, za jej úsilie, čas, trpezlivosť, empatiu, profesionálny prístup a ľudský prístup k zákazníkovi. S kvalitou ozvučenia a interpretácie, z technického uhla pohľadu, ako aj spokojnosti poslucháčov, nemáme čo vytknúť. Okrem iného si aj veľmi vážime spoluprácu s príjemnými ľuďmi, ktorých nám pani Marcziová vyslala. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.”

DAXEN SLOVAKIA s.r.o.

 

Ochrana osobných údajov

Právne upozornenie

Obchodné podmienky

                                                                             

 
Kontakt:
 
Bridge Intelligent Translations s.r.o.
Mesačná 15, 821 02 Bratislava
E-mail: info@inteligentnepreklady.eu
Tel.: +421-907-330-356
Využívame právne služby: 4JUSTICE advokátska kancelária, s.r.o., www.4justice.sk,
účtovnícke služby: SINERSA s.r.o., www.sinersa.sk online faktúry: www.faktury-online.com

Copyright © 2017 Bridge Intelligent Translations s.r.o., Všetky práva vyhradené.